JaTi
Jaromír Tisar – služby spojené s odečty tepla – tel. 603 921 637
WP Remix

Stěhování

Pokud prodáváte či měníte byt, je ve vašem zájmu zaznamenat stav všech měřidel. Když mi jej sdělíte, zajistím, abyste neplatili ani o korunu více, než máte. Pozor - u odpařovacích měřidel RTN 02 a RTN E-92 se odečty při stěhování neprovádějí; náklady se rozpočítají podle postupu, uvedeného v tomto dokumentu.

 • Ujistěte se, že můžete odpočet provést sám.
  Základním předpokladem je samozřejmě to, aby byt byl v domě, kde odečty a následné kalkulace provádí JaTi. Dále pak otopná tělesa v bytě musí být osazena elektronickými měřidly, která takovýto odečet vůbec umožňují. Jsou všechna níže vyobrazená měřidla.
 • Stáhněte si protokol o odečtu
  Pokud je tedy váš byt vybaven měřidly, umožňujícími odečet, stáhněte si Protokol odečtu kliknutím obrázek konkrétního měřidla. Dokument je ve formátu DOC (Word). Protokol si alespoň 2x vytisněte.
 • Proveďte odečet.
  Proveďte odečtení hodnot na všech měřidlech v bytě. Postupujte podle návodu, uvedeného v záhlaví protokolu. Vyplňte protokol, nezapomeňte na čísla měřidel. U některých typů měřidel se odečítají dvě hodnoty, z nichž jedna slouží jako kontrolní - umožnuje zjistit, zda hodnota spotřeby tepla byla odečtena správně.
 • Vyplněný formulář podepište
  Jednu kopii si nechá prodávající, druhou kupující.
 • Sdělte mi hodnoty odečtu.
  Stažený formulář můžete vyplnit (proto je ve formátu DOC ) a poslat mi jej jako přílohu e-mailu. Příjetí protokolu zase e-mailem potvrdím. Můžete mi také jednu kopii poslat poštou nebo vhodit do schránky.
Doprimo picco System Technik Twin-tech WHE 30
WHE 502