JaTi
Jaromír Tisar – služby spojené s odečty tepla – tel. 603 921 637
WP Remix

Služby

Prodej a montáž poměrových měřidel

 
  • dodávám měřidla renomovaných výrobců
  • měřidla jsou schválena pro český trh
  • jsem patřičně proškolen pro jejich montáž

Odečty

 
  • plánování odečtových kampaní
  • písemné oznámení termínu odečtu v potřebném předstihu
  • zaručuji profesionální a příjemné vystupování pracovníků, provádějících odečet

Rozúčtování nákladů na topení

 
  • vždy postupuji podle platných směrnic a norem
  • podklady pro fakturaci dodávám vždy včas
  • jsem přítelem moderních počítačových a komunikačních technologií