JaTi
Jaromír Tisar – služby spojené s odečty tepla – tel. 603 921 637
WP Remix

O firmě

Po absolvování školení u firmy VUSTE-ENVIS s.r.o. na jaře roku 1997 jsem začal montovat a odečítat poměrové měřiče tepla RTN-E92 u prvních domů, které obhospodařuje Bytové družstvo občanů Příbram. Postupem času jsem na základě jednání s firmou VUSTE spolu se zakoupením výpočetní techniky začal nabízet i dílčí rozúčtování spotřeby tepla, studené vody a TUV. Pro rozšíření nabídky o elektronické rozdělovače topných nákladů jsem absolvoval školení u firmy Siemens a začal montovat a odečítat elektronické rozdělovače topných nákladů WHE 30.


Při svém podnikání dbám zejména o to, aby všechny mnou prováděné výpočty byly v souladu s platnými zákony a vyhláškami ČR. Neustále sleduji novinky na trhu v oblasti měření spotřeby tepla. K mým zákazníkům patří mnoho společenství vlastníků a obstaravatelských kanceláří a bytových družstev. Působím převážně v Příbrami, ale také v Březnici, na Dobříši a v Novém Kníně. Spolupracuji též se společnostmi ENBRA, INMES a TECHEM - pobočka Plzeň, pro které zajišťuji provedení ročních odpočtů spotřeby tepla. Mojí snahou je komunikovat se zákazníkem, zjistit jeho požadavky a pružně na ně reagovat